Waarom Pro-M?

Steeds meer baby’s groeien op in een meertalige context. Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat bij 28,7% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2017 de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is. Dat aandeel ligt in Brussel nog veel hoger. Meertalig opgroeien stelt ouders en professionals uit het veld van de gezinsondersteuning en kinderopvang voor heel wat uitdagingen.

voor 28,7%

van kinderen geboren in Vlaanderen in 2017 is de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands.

Wat is Pro-M?

Verschillende organisaties die in de sector van kinderopvang en gezinsondersteuning actief zijn, komen steeds meer in aanraking met meertalige gezinnen. De interesse om hierover meer te weten te komen is dan ook zeer groot.  Zij klopten daarvoor aan bij een aantal universiteiten om zicht te krijgen op de noden van professionals rond dit thema. Zo ontstond het Pro-M project als samenwerking tussen drie universiteiten (KU Leuven, Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel) en drie sociale organisaties (Kind en Gezin, VBJK en Iedereen Leest). Lees hier meer over wie allemaal betrokken is bij Pro-M.

Het Pro-M project wil in kaart brengen hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien vandaag samenwerken. Vanuit deze kennis kunnen we  instrumenten ontwikkelen voor de sector van kinderopvang en gezinsondersteuning om die samenwerking verder te optimaliseren.

Pro-M loopt van 2018 tot 2021 en staat voor ‘promoting early multilingualism in childhood and childcare’. Reeds meer dan 20 organisaties hebben zich geëngageerd om de resultaten van Pro-M op een duurzame en bruikbare manier te verankeren.

Wat doen we op dit moment met Pro-M?

 • 1

  Voorbereiding onderzoeksluik

 • 2

  Dataverzameling: Wave 1

  Meten is een beetje te weten komen. Daarom is het pro-m team momenteel druk aan het werk om gegevens te verzamelen bij professionals en ouders. We willen ontdekken hoe zij kijken naar meertalige ontwikkeling en hoe zich dat uit in contacten met kinderen, maar ook met elkaar… Een belangrijke eerste stap is dus weten welke visies op meertaligheid er bestaan om op basis daarvan gericht te kunnen informeren en ondersteunen.

  2

 • 3

  Analyse van de onderzoeksresultaten

 • 4

  Uitwerken Pro-M instrumenten

  4

 • 5

  Proeftuin Pro-M instrumenten

 • 6

  Dataverzameling: Wave 2

  6

 • 7

  Finale afwerking onderzoeksluik

 • 8

  Finale afwerking van Pro-M instrumenten

  8