Waarom Pro-M?

 

Onze samenleving wordt steeds diverser, ook op het vlak van taal. Meer en meer kinderen groeien op in een meertalige context. Zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin dat bij 30% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2018 de meest gesproken taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is. In grootstedelijke contexten ligt dit aantal nog hoger. Meertaligheid in de vroege kinderjaren (0 tot 3 jaar) is dus een realiteit. Het groeiend aantal meertalige gezinnen die kinderopvang, consultatiebureaus, Huizen van het Kind, bibliotheken, scholen… over de vloer krijgen brengt een enorme rijkdom met zich mee, maar stelt professionals die er werken tegelijk ook voor uitdagingen.

Enkele weetjes op een rij:

  • Voor 30% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2020 is de meest gesproken taal tussen moeder en kind niet het Nederlands.
  • 28% van de professionals in consultatiebureaus kreeg reeds ondersteuning over meertaligheid. (Cijfers uit 2019)
  • 24% van de professionals in kinderopvang kreeg reeds ondersteuning over meertaligheid. (Cijfers uit 2019)

Wat is Pro-M?

Heel wat opleidingen geven de professionals van morgen al bagage mee rond meertaligheid. Toch blijft de vraag bestaan naar didactische materialen rond vroege meertaligheid, en daar speelt Pro-M graag op in!

De Pro-M (Professionals Opleiden over Vroege Meertaligheid)-website biedt een schat aan materialen rond vroege meertaligheid die gemakkelijk in te schuiven zijn in professionele of academische opleidingen. Er zijn toegankelijke video’s, Nederlandstalige en Engelstalige teksten met zowel basis- als verdiepende inzichten. Je kunt de materialen verkennen via het tabblad ‘leermaterialen’ of meer gericht zoeken via de zoekfunctie. De meeste materialen zijn ook handig te downloaden.