Talenbeleid in het gezin

Meertalig opvoeden kan op veel verschillende manieren. In deze module kijken we naar mogelijke situaties waarin kinderen meertalig worden opgevoed (OPOL, MT@home, mixing). Daarbij wordt ook steeds besproken welke aandachtspunten en bedenkingen gemaakt kunnen worden bij de ‘slaagkans’ om meertalige kinderen groot te brengen. Doorheen de uiteenzetting van deze manieren, worden ook enkele mythes ontkracht die leven over meertaligheid en meertalig opvoeden. In deze module worden de kaders van Ricento en Spolsky toegepast.

Leerdoelen

  • Studenten leggen uit dat verschillende manieren van meertalig opvoeden mogelijk zijn en de meest gepaste manier steeds afhangt van de specifieke situatie van een gezin.
  • Studenten kunnen ontleden waarom verschillende manieren van meertalig opvoeden al dan niet gepast zijn voor bepaalde situaties en suggesties ontwerpen om eventueel bij te sturen.
  • Studenten deconstrueren mythes rond meertalig opvoeden en kunnen deze gefundeerd bekritiseren.

Bijhorende literatuur

Bernard Spolsky (2012) Family language policy – the critical domain, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 33:1, 3-11, DOI: 10.1080/01434632.2011.638072

Deze studie bespreekt de cruciale rol van de familie in de taalontwikkeling van kinderen. Centraal staat het begrip familietaalbeleid, dat uit drie componenten bestaat: de overtuigingen die een familie heeft over taal, haar talige praktijken, en de afspraken die ze maakt rond taalgebruik. Het artikel bespreekt welke impact factoren zoals het onderwijs of grootouders, kunnen hebben op dit familietaalbeleid.

De Houwer, A. (2007). Parental language input patterns and children’s bilingual use. Applied Psycholinguistics, 28(3), 411-424. doi:10.1017/S0142716407070221

Deze studie bij meertalige gezinnen in Vlaanderen bestudeert het effect van de taal die ouders met hun kinderen spreken op de uiteindelijke taalvaardigheid van het kind. Deze taal kan het Nederlands zijn of een minderheidstaal. De studie vindt dat een gezin waar beide ouders de minderheidstaal spreken meer kans heeft op meertalige kinderen dan een gezin waar één ouder uitsluitend de meerderheidstaal spreekt.