Talenbeleid in het gezin

Meertalig opvoeden kan op veel verschillende manieren. In deze module kijken we naar mogelijke situaties waarin kinderen meertalig worden opgevoed (OPOL, MT@home, mixing). Daarbij wordt ook steeds besproken welke aandachtspunten en bedenkingen gemaakt kunnen worden bij de ‘slaagkans’ om meertalige kinderen groot te brengen. Doorheen de uiteenzetting van deze manieren, worden ook enkele mythes ontkracht die leven over meertaligheid en meertalig opvoeden. In deze module worden de kaders van Ricento en Spolsky toegepast.

Leerdoelen

  • Studenten leggen uit dat verschillende manieren van meertalig opvoeden mogelijk zijn en de meest gepaste manier steeds afhangt van de specifieke situatie van een gezin.
  • Studenten kunnen ontleden waarom verschillende manieren van meertalig opvoeden al dan niet gepast zijn voor bepaalde situaties en suggesties ontwerpen om eventueel bij te sturen.
  • Studenten deconstrueren mythes rond meertalig opvoeden en kunnen deze gefundeerd bekritiseren.