Meertaligheid in de kinderopvang

Bijna alle kinderopvangvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel verwelkomen kinderen die meertalig opgroeien. In deze module bekijken we het talenbeleid van een kinderopvang vanuit de verschillende componenten (praktijken, management en overtuigingen). Telkens besteden we expliciete aandacht aan de mogelijkheden en valkuilen voor de samenwerking tussen meertalige ouders en professionals uit de kinderopvang.

Praktijken: Hoe ondersteun je als professional talen die je zelf niet kent? Op welke manier ga je in gesprek met meertalige ouders? Hoe geef je activiteiten vorm waarin je meertalig gaat voorlezen of hoe zorg je dat kindjes zich veilig voelen in de opvang met steun van taal?

Management/sturing: In dit deel focussen we vooral op professionalisering van professionals uit de kinderopvang. Professionalisering rond meertaligheid is een deel van management. Inzichten worden meegegeven over hoe sterke professionalisering er het best uitziet.

Overtuigingen: We kijken naar de overtuigingen of beliefs van verschillende actoren in de kinderopvang (ouders, professionals…) In dit gedeelte worden instrumenten aangereikt om te reflecteren met een team over meertaligheid.

Leerdoelen

  • Studenten ontleden hoe het talenbeleid in kinderopvang wordt vormgegeven.
  • Studenten genereren suggesties over hoe het talenbeleid in kinderopvang meer verwelkomend te maken voor meertalige gezinnen en kinderen.