Meertaligheid in de kinderopvang

Bijna alle kinderopvangvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel verwelkomen kinderen die meertalig opgroeien. In deze module bekijken we het talenbeleid van een kinderopvang vanuit de verschillende componenten (praktijken, management en overtuigingen). Telkens besteden we expliciete aandacht aan de mogelijkheden en valkuilen voor de samenwerking tussen meertalige ouders en professionals uit de kinderopvang.

Praktijken: Hoe ondersteun je als professional talen die je zelf niet kent? Op welke manier ga je in gesprek met meertalige ouders? Hoe geef je activiteiten vorm waarin je meertalig gaat voorlezen of hoe zorg je dat kindjes zich veilig voelen in de opvang met steun van taal?

Management/sturing: In dit deel focussen we vooral op professionalisering van professionals uit de kinderopvang. Professionalisering rond meertaligheid is een deel van management. Inzichten worden meegegeven over hoe sterke professionalisering er het best uitziet.

Overtuigingen: We kijken naar de overtuigingen of beliefs van verschillende actoren in de kinderopvang (ouders, professionals…) In dit gedeelte worden instrumenten aangereikt om te reflecteren met een team over meertaligheid.

Leerdoelen

  • Studenten ontleden hoe het talenbeleid in kinderopvang wordt vormgegeven.
  • Studenten genereren suggesties over hoe het talenbeleid in kinderopvang meer verwelkomend te maken voor meertalige gezinnen en kinderen.

Kenniskaarten

Wil je met je studenten reflecteren over hun overtuigingen over meertaligheid en hun kennis over meertaligheid bijspijkeren? Dan zal je zeker inspiratie vinden in de kenniskaarten uit de reflectiewaaier die VBJK ontwikkelde voor ondersteuners uit de kinderopvang. Wij selecteerden de kenniskaarten die bij de inhoud van deze module aansluiten. De complete set kenniskaarten kan je downloaden op de VBJK-website.

Reflecteren vanuit cases en vignetten

Levensechte situaties stimuleren tot nadenken, ook in deze cases en vignetten. Wat denken jouw studenten van deze situaties? Hoe zouden ze zelf reageren? De cases en vignetten kunnen de start zijn van een rijk gesprek over meertaligheid in de kinderopvang. VBJK ontwikkelde dit instrument voor ondersteuners in de kinderopvang als deel van hun reflectiewaair, maar de cases en vignetten kunnen ook perfect passen in jouw les. Vooraan vind je ook een handleiding terug met prikkelende reflectievragen. Wil je graag nog meer instrumenten leren kennen uit de reflectiewaaier? Dan kan je die integraal terugvinden op de VBJK-website.

Reflecteren vanuit de MeMoQ-zelfevaluatie

Er zijn heel wat linken te bedenken tussen de zes dimensies van de MeMoQ-zelfevaluatie en meertaligheid. Reflecteer hierover met je studenten via de begeleide reflectieoefening die VBJK uitwerkte. Op het einde van het document (vanaf pagina 19), vind je handige kaartjes met per dimensie observatieoefeningen en reflectievragen.Wil je graag nog meer instrumenten leren kennen uit de reflectiewaaier? Dan kan je die integraal terugvinden op de VBJK-website.

Referenties

  • Aghallaj, R., Van Der Wildt, A., Vandenbroeck, M., & Agirdag, O. (2020). Exploring the partnership between language minority parents and professionals in early childhood education and care: a systematic review. Multilingual Approaches for Teaching and Learning, 151-167.
  • Espinosa, L.M. (2015) Challenges and benefits of early bilingualism in the United States’ context. Global Education Review, 2(1), 14-31.
  • Peleman, B., Van Der Wildt, A., & Vandenbroeck, M. (2022). Home language use with children, dialogue with multilingual parents and professional development in ECEC. Early Childhood Research Quarterly, 61, 70-80.