Talenbeleid in gezinsondersteuning

In deze module kaderen we het taalbeleid in consultatiebureaus van Kind en Gezin en gezinsondersteuning in het algemeen. Van daaruit werken we een aantal aspecten dieper uit. 

Praktijken: Advies geven aan ouders, rol van professionals Kind en Gezin daarin en verhouding met ouders. 

Management: Visietekst Kind en Gezin en hoe die vertaald wordt op mesoniveau van consultatiebureau.

Leerdoelen

  • Studenten ontleden hoe het talenbeleid in gezinsondersteuning wordt vormgegeven.
  • Studenten genereren suggesties over hoe het talenbeleid in gezinsondersteuning meer verwelkomend te maken voor meertalige gezinnen en kinderen.