Meertalige ontwikkeling

Meertalige ontwikkeling vertoont heel wat gelijkenissen met processen van eentalige taalontwikkeling. We kunnen drie determinanten van taalontwikkeling onderscheiden: taalinput, taalproductie en taalfeedback. Elk van de determinanten wordt besproken vanuit oogpunt eentaligheid, daarna wordt de link gemaakt met meertalige opvoeding. In deze module wordt ook gekeken naar extra uitdagingen bij meertalige ontwikkeling. Zo gaat meertaligheid gepaard met zowel positieve als negatieve emoties en beïnvloeden die emoties vele aspecten van het leven van meertalige kinderen. Daarnaast wordt meertaligheid niet altijd als iets positiefs gezien en wordt het soms zelfs bestempeld als taalachterstand. Uitdagingen hierrond en hoe we dat perspectief kunnen veranderen komen in deze module ook aan bod.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de drie determinanten van taalontwikkeling opsommen, kunnen hun belang uitleggen en toelichten met een voorbeeld.
  • Studenten kunnen de drie determinanten van taalontwikkeling toepassen op een meertalige ontwikkeling.
  • Studenten kunnen opeenvolgende en gelijktijdige meertaligheid vergelijken en de gevolgen daarvan voor de taalverwerving uitleggen.
  • Studenten kunnen voorbeelden geven van hoe meertaligheid en emoties samengaan.
  • Studenten kunnen kritisch reflecteren over het concept taalachterstand